self-expression

self-expression
saviraiška statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės prigimties ir patirties realizavimas veikla, elgesiu ir kalba. Tai viena iš asmenybės gyvenimo funkcijų. Laisva saviraiška atsiskleidžia individualybė, jos talentai ir išgyvenimai. Saviraiška yra asmenybės brendimo prielaida. Pedagoginis procesas sudaro sąlygas visapusei mokinio saviraiškai tiek jos ugdymo, tiek diagnostikos tikslais. Laisvas išsisakymas atskleidžia mokinių poreikius ir požiūrius, nuostatas, vertybines orientacijas, vidinio gyvenimo problemas ir kitokius sunkumus. Žmogus iš prigimties yra nei geras, nei blogas, bet jame glūdi visos socialinio ir dorovinio vertingumo prielaidos, kurias plėtoja aplinkos poveikiai ir tikslingas ugdymas. Neadaptyvios, neadekvačios saviraiškos priežastys gali būti biologiniai psichiniai sutrikimai, netinkami tarpusavio santykiai. Pastarieji koreguojami arba skatinama veikla, kurioje įmanoma socialiai vertinga asmenybės saviraiška. atitikmenys: angl. self-expression vok. Selbstexpresion rus. самовыражение

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • self-expression — self ex pression n [U] the expression of your feelings or thoughts, especially through activities such as painting, writing, or acting ▪ Corporate dress codes don t give workers much room for self expression …   Dictionary of contemporary English

  • self-expression — [self′ek spresh′ən] n. expression of one s own personality or emotions, esp. in the arts …   English World dictionary

  • self-expression — ► NOUN ▪ the expression of one s feelings or thoughts, especially in writing, art, music, or dance …   English terms dictionary

  • self-expression — N UNCOUNT Self expression is the expression of your personality, feelings, or opinions, for example through an artistic activity such as drawing or dancing. The conflict between the urge for self expression and the pressure to conform is a… …   English dictionary

  • self-expression — noun (U) the expression of your feelings, thoughts, ideas etc, especially through activities such as painting, writing, or acting etc: The curriculum needs room for creative self expression. self expressive adjective …   Longman dictionary of contemporary English

  • self-expression — self expressive, adj. /self ik spresh euhn, self /, n. the expression or assertion of one s own personality, as in conversation, behavior, poetry, or painting. [1890 95] * * * …   Universalium

  • self-expression — self′ expres′sion n. the expression or assertion of one s own personality, as in conversation, behavior, poetry, or painting • Etymology: 1890–95 self′ expres′sive, adj …   From formal English to slang

  • self-expression — self ex pression noun uncount ways of expressing your feelings and ideas, for example through painting, writing, or acting …   Usage of the words and phrases in modern English

  • self-expression — noun Date: 1892 the expression of one s own personality ; assertion of one s individual traits • self expressive adjective …   New Collegiate Dictionary

  • self-expression — noun the expression of one s feelings, thoughts, or ideas, especially in writing, art, music, or dance. Derivatives self expressive adjective …   English new terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”